نگاه سياسي پاسخي به يك نامه

نگاه سياسي 
پاسخي به يك نامه

در آستانه انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و در پي اعلام نامزدي جناب آقاي حميد بقايي، دوست و همراه ايشان آقاي مشايي دست به قلم شدند و خطاب به حجت الاسلام والمسلمين آقاي سيدمحمد خاتمي نكاتي را مطرح كردند بدين گمان كه مي تواند فتح باب گفت وگو باشد. با شناختي كه من از آقاي خاتمي دارم تصور نمي كنم ايشان پاسخي به نامه ايشان بدهند.
اما نكاتي در مكتوب آقاي مشايي هست كه اگر آقاي خاتمي چنان كه حدس مي زنم بدان پاسخ ندهند حيف است بي پاسخ گذاشته شود: لذا مناسب دانستم به برخي از آنها اشاره اي داشته باشم. بگذاريد ابتدا جمع بندي خود را بگويم: تا آنجا كه من مي فهمم علت عدم پاسخ آقاي خاتمي به ايشان نه اين است كه ايشان شايستگي پاسخ ندارند زيرا آقاي خاتمي انسان تر و بزرگوارتر از آن است كه چنين ملاحظاتي را مد نظر داشته باشند به گمان من علت آن است كه اصولاگفت وگو زماني آغاز مي شود كه حداقل اشتراكاتي بين طرفين وجود داشته باشد يا لااقل معاني كلمات و مفاهيم در فكر و ذهن طرفين گفت وگو، يكسان باشد و چنين زمينه مشتركي ميان آقاي مشايي و دوستان شان با شخصيت ها و گروه هاي اصلاح طلب اساسا وجود ندارد. اجازه بدهيد با ذكر چند مثال اين نكته را توضيح دهم.
آقاي مشايي از «اصلاح طلبي» مي گوييد و اينكه راي «مردم» در سال ٨٨ به جناب آقاي احمدي نژاد هم برآمده از همين نگرش مردم بوده است و مي افزايند: «اينجانب قاطبه مردم را ملزم و پايبند به اصولي مي دانم كه «اصلاحات» را تضمين مي كند…» چنان كه ملاحظه مي شود تعريفي كه آقاي مشايي از اصلاح طلبي دارند همان است كه در سخنان و مواضع و سياست هاي آقاي احمدي نژاد متجلي است.
نمي توان تصور كرد آقاي مشايي تفاوت فاحش ميان ديدگاه اصلاح طلبانه آقاي خاتمي با سخنان و حركات آقاي احمدي نژاد را درك نمي كند. مشكل ايشان اين است كه تصور مي كند با تغيير نام عوام انگيزي به اصلاح طلبي مي توان مباني مشتركي براي گفت وگو دست و پا كرد. آن يكي شير است كه آدم مي خورد / و آن دگر شير است كه آدم مي درد / آن يكي شير است اندر باديه / و آن دگر شير است اندر باديه ايشان البته ميان دعوا نرخ هم تعيين كرده اند و پاي راي «مردم» را به ميان كشيديد و گريزي به انتخابات سال ٨٨ زده اند و برآمدن آقاي احمدي نژاد از اين انتخابات را نتيجه الزام مردم به اصول اصلاح طلبي دانسته اند.
جناب آقاي مشايي، در اين نزديك به هشت سال، كجا بودند و چه مي كردند؟ به گونه اي صحبت مي كنند كه گويا ديروز از خارج به ايران تشريف آورده ايد؟ و به ياد نمي آورند ايشان و دوستان شان، در آن هشت سال چه بلايي بر سر كشور و همين مردمي كه اصلاح طلب شان مي خوانند و فرزندان و جوانان شان آوردند خدمت شان سربسته مي گويم و مي گذرم: تخلف كرديد، راضي نشديد: گرفتيد، كشور را به روز سياه نشانديد و كاري با ذخاير مملكت كرديد كه مغول نكرد.مرورش براي خود ما هم سخت است اما اينقدر ايشان كم حافظه شده اند كه بايد «دختران و پسران جوانِ نوگرا در سراسر كشور» كه روانه اوين و كهريزك شدند، قاضي مرتضوي را كه پس آن در دولت فخيمه شان ارتقاي مقام يافت… «نخبگان و فرهيختگان ايراني در داخل و خارج از كشور» را كه خس و خاشاك شدند و… به يادشان آورد؟ خلاصه اينكه چنين موضوع پرمناقشه اي، نمي تواند نقطه خوبي براي آغاز گفت وگو باشد و براي ما جز تازه شدن زخم هاي مان: نتيجه اي ندارد اما براي ايشان و همفكران شان نمي دانم، برخي مي گويند فرصت طلبي است و برخي ديگر تحليل مي كنند و تلاش براي ماندن به هرقيمت پس از پايان تاريخ مصرف و… آقاي مشايي در بخشي از نامه شان اشاره نيكويي داشتند به اين مهم كه «مشكل جريانات سياسي آن است كه انتخاب مردم را به نام خود مي نويسند و…» به ايشان توصيه مي كنم هرگاه به انتخابات سال ۸۸ فكر مي كنند به رقبايي بينديشند كه هنوز در حصر هستند آنگاه اين جمله را دايما با خود تكرار كنند تا شايد از توهم درآيند در مكتوب شان پرسيده اند: «آيا آقايان ردصلاحيت را در حق رقيب روا و در حق خود جفا مي پندارند؟!! يا اينكه در تاييد صلاحيت نامزد خود به اطمينان رسيده اند؟!!» نه تنها آقاي خاتمي بلكه پاسخ كليه اصلاح طلبان به اين سوال نه تنها در حد كلام بلكه در عمل هم روشن است. كارنامه شان هم روشن. اما چقدر خوب بود پاسخ ايشان و همفكران شان را به اين پرسش مي شنيديم و شاهدي از پايبندي خود و همفكران شان در مخالفت با رد صلاحيت هاي كذايي در آن هشت سال نكبت بار ارايه مي كردند تا معلوم شود مردم در مورد ايشان در اشتباه بوده اند. به ايشان توصيه مي كنم تلاش بيهوده نكنند جز صدها نمونه خلاف هيچ نخواهند يافت. چنان كه گفتم تكليف اصلاح طلبان روشن است. آقاي بقايي در صورتي كه برخلاف ديگر مديران آقاي احمدي نژاد كه به اختلاس و زندان متهم شده اند اگر از اين اتهامات تبرئه شده يا شوند حق شان است كه در انتخابات حضور يابند. اما آقاي مشايي به راستي فكر مي كنند آقاي بقايي رقيب اصلاح طلبان است كه از رد صلاحيتش خشنود باشيم؟ اما آيا تكليف آقاي مشايي و همفكرانشان با اين سوال روشن است؟ آن هشت سال كذايي را ناديده مي گيريم به هر حال سرمستي قدرت بادآورده هوش از سر آدمي مي برد و اصلابه صرافت نمي افتد كه شايد آنچه اكنون دارد به شايستگي خود كسب نكرده، شايد ابزاري است براي هموار كردن راه. اما در سه سال اخير كه ايشان و همفكران شان از اسب قدرت به زير افتادند و صابون حذف به تن شان خورده چرا حتي يك بار در دفاع از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن افراد زبان نگشوده اند و از حبس و حصر سخني نگفته اند؟ وقتي به اين موارد مي انديشم، در شگفت مي مانم كه ايشان به چه رويي شخصي همچون خاتمي را كه شعارش هميشه زنده باد مخالف من بوده، مخاطب چنين سوالي قرار دهد و انتظار پاسخ هم دارد؟ اما وقتي به ياد نامه نگاري آقاي احمدي نژاد به ترامپ و… مي افتم مي فهمم جاي شگفتي نيست و مهم نيست سخن به قاعده بگوييم مهم اين است كه مطرح باشيم.
نويسنده: جواد امام

Updated: آوریل 2, 2017 — 11:22 ب.ظ