تیم ارگ از آغاز به دنبال انشعاب حزب جنبش بود

 

 

تیم ارگ از آغاز به دنبال انشعاب حزب جنبش بود

چندین جلسه پی هم در ارگ علیه جنرال دوستم دایر شده و اشرف غنی به وزارت دفاع، داخله، امنیت ملی و ریاست ارگان‌ های محل دستور داده است تا هواداران جنرال دوستم را از پست‌ های مهم در این نهادها برکنار سازند

در جریان انتخابات ریاست جمهوری، زمانی که اشرف غنی احمدزی، جنرال عبدالرشید دوستم را به عنوان معاون اول خود معرفی کرد، عده‌ ای از این تصمیم اشرف غنی به این دلیل ابراز شگفتی نمودند که به یاد داشتند اشرف غنی در گذشته دوستم را قاتل و جنایتکار خوانده بود. این القاب را اشرف غنی نه تنها در مجالس به صورت شفاهی گفته بود بلکه مقاله‌ ای هم در این مورد از غنی به نشر رسیده بود.

وقتی این سوال مطرح شد که چگونه اشرف غنی در مورد دوستم تغییر باور داده است وی سخنان گذشته خود در مورد جنرال دوستم را طوری توجیه نمود که گویا آن سخنان و باورها ناشی از سوتفاهم یا عدم شناخت از شخصیت اصلی جنرال دوستم بوده است.

در جریان کمپاین ریاست جمهوری، وقتی اشرف غنی رقیب خود داکتر عبدالله را مناظره فراخواند و عبدالله شاید تحت تاثیر تبلیغات که اشرف غنی فیلسوف زمان است، از مناظره با وی ابا ورزید، اشرف غنی در عکس العمل به جواب رد عبدالله با خنده بی مزه و مضحک گفت که اگر داکتر با من مناظره نمی‌ کند، با جنرال صاحب در بزکشی مسابقه بدهد!

این سخن وی هرچند نوعی شوخی تلقی شد اما وی مکنونات قلبی خود را در مورد کسی که به حیث معاون اول برگزیده بود نشان داد یعنی جنرال دوستم فقط بزکشی بلد است! در همان زمان گفته شد که آمریکا با قرارگرفتن جنرال دوستم به حیث معاون در کنار اشرف غنی مخالف است اما اشرف غنی آمریکایی‌ ها را قانع ساخت که “دوستم اسپی است که می‌ توان با سواری وی به ارگ رسید اما در آینده اگر این اسپ سرکشی کند، می‌ توان مهارش کرد.

از نظر اشرف غنی خلف وعده نشان از تبحر و لیاقت در سیاست دارد. وی قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگانی را نزد طالبان به امارات فرستاد. در آن ملاقات، نمایندگان اشرف غنی به طالبان وعده دادند که در صورتی که در جریان انتخابات اختلال ایجاد نکنند و او برنده انتخابات گردد، از امضای قرارداد امنیتی با آمریکا خودداری خواهد ورزید و به پروسه صلح اولویت خواهد داد.

زمانی که وی اعلام داشت قصد دارد تا قرارداد امنیتی با آمریکا را امضا نماید، انجنیر احمدشاه احمدزی نزد وی رفت و به او یادآوری نمود که شما به طالبان وعده صلح داده بودید اما امضای قرارداد امنیتی با آمریکا به معنی دوام جنگ تا سال‌ های طولانی خواهد بود. قیوم کوچی کاکای اشرف غنی گفت که طالبان مزدوران پاکستان اند و ما با پاکستان به تفاهم رسیده ایم و آنها وعده داده اند تا طالبان را به زور پشت میز مذاکره بیاورند.

وعده ما به طالبان جدی نبود و در سیاست چنین وعده‌ ها معمول است! این خلف وعده را اشرف غنی با تعدادی از اعضای کمپاین انتخاباتی خود نیز نمود که بسیاری از آنها اکنون در صف مخالفین رییس جمهور قرار دارند. اکنون به نظر می‌ رسد که شمارش معکوس برای حذف جنرال دوستم از صحنه سیاسی آغاز شده است.

با برکناری مقامات ارشد نظامی و ملکی در نهادهای دولتی که با جنرال دوستم و جنبش وی رابطه دارند، دوستم به پایان کار نزدیک می‌ شود. قرار اطلاعات، چندین جلسه پی هم در ارگ در این رابطه دایر شده و اشرف غنی به وزارت دفاع، داخله، امنیت ملی و ریاست ارگان‌ های محل دستور داده است تا هواداران جنرال دوستم را از پست‌ های مهم در این نهادها برکنار سازند.

چون مرکز قدرت جنرال دوستم در شمال و مناطق ازبیک‌ نشین است، قرار است تا این تغییرات از ولایت فاریاب آغاز گردد. در قدم اول والی، قوماندان امنیه و رییس امینت ملی ولایت فاریاب از وظایف شان برکنار و افراد جدیدی جانشین آنها خواهند شد. در عین حال به نام خلع سلاح افراد غیر مسوول، کار خلع سلاح افراد جنبش در شمال آغاز شده است.

بعضی از هواداران جنرال دوستم می‌ گویند که این اقدامات حکومت وحدت ملی از آنجا آغاز شد که جنرال دوستم قصد داشت تا طالبان را از شمال براند اما اشرف غنی و اتمر که طرفدار طالبان اند، از این کار ناراضی شدند و در تبانی با طالبان در ولایت فاریاب، قصد داشتند تا جنرال دوستم را بکشند. با کشته شدن دوستم، شهید دیگری به شمار شهدا اضافه می‌ شد، مسوولیت این کار نیز بدوش طالبان می‌ افتاد و غنی هم از مشکل یک معاون مزاحم نجات می‌ یافت.

در ماه میزان سال گذشته که دوستم برای عملیات نظامی علیه طالبان به فاریاب رفت تا ولسوالی غورماچ را از طالبان پس بگیرد، با کمین طالبان مواجه شد که تعدادی از فرماندهان مورد اعتماد وی در این کمین کشته شدند و خود دوستم زخمی سطحی برداشت. در حقیقت فداکاری محافظین دوستم موجب نجات جان وی شد.

دوستم بعد از این جریان به جوزجان برگشت و در آنجا اطلاعاتی به دست آورد که انجنیر احمد ایشچی در این دسیسه دست داشته است. او ایشچی را اختطاف کرد اما فشارهای شدید که از جانب حکومت وحدت ملی و آمریکایی‌ ها بر وی وارد شد موجب گردید تا ایشچی را رها سازد. شکایت ایشچی از دوستم و جزییات این ماجرا مایه سرافگندگی برای دوستم، هواداران و حتی خانواده‌ اش گردید و ضربه روانی شدیدی به هواداران وی نیز وارد آورد.

برنامه دقیق حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی این بود که تا جنبش را دچار انشعاب سازد. برای این کار در ابتدا در مشورت با دوستم تعدادی از شخصیت های ازبیک را به مقامات دولتی گماشت و چند ریاست و وزارت را به مشورت با دوستم در اختیار آنها گذاشت از آن جمله ریاست نورم و استاندارد و ولایت فاریاب.

محمد الله بتاش به حیث وزیر ترانسپورت، سید انور سادات به حیث والی فاریاب و داکتر نقیب الله فایق به حیث رییس اداره نورم و استاندارد مقرر گردیدند. دو نفر از آنان یعنی سادات و فایق عضو مجلس نمایندگان بودند.

مشخص نیست که اشرف غنی خودش این دو فرد را عضو پارلمان بودند برای این دو پوست برگزید و دوستم با آن موافقت کرد و یا اینکه دوستم خودش آنها را به اشرف غنی معرفی نمود. بعضی از تحلیلگران به این باور اند که این دسیسه را ارگ براه انداخت تا دو تن از وکلای جنبش را که می توانستند در پارلمان طنین صدای دوستم باشند از پارلمان بیرون کرد.

وحید مژده

 

Updated: آوریل 18, 2017 — 1:23 ب.ظ