اخراج یهودیان از شبهه جزیره عربستان توسط محمد

 

اخراج یهودیان از شبهه جزیره عربستان توسط محمد

منقول است از ابوهریره: هنگامی که ما در مسجد بودیم، پیامبر خدا به پیش ما آمد و گفت: «بیایید به پیش یهودیان برویم» بنابراین ما به همراه وی رفتیم تا به بیت المدراس(مدرسه تعلیم توراة) رفتیم. پیامبر ایستاد و آنان را صدا زد و گفت: «ای یهودیان، ایمان بیاورید تا در امان باشید» یهودیان پاسخ دادند: «ای ابالقاسم! تو پیام الله را به ما رسانده ای» پیامبر گفت: «آن چیزیست که من از شما میخواهم» وی جمله ی نخستش را برای بار دوم تکرار کرد و آنها گفتند: «ای ابالقاسم! تو پیام الله را به ما رسانده ای» سپس وی جمله اش را برای بار سوم گفت و اضافه کرد » اید بدانید که زمین به الله و پیامبرش تعلق دارد، و من میخواهم شما را از این سرزمین تبعید دهم، بنابراین در میان شما هر کس دارایی ای از زمین دارد میتواند آن را بفروشد، در غیر این صورت باید بدانید که زمین متعلق به الله و پیامبرش می باشد.

صحیح بخاری، پوشینه 9، کتاب 85، شماره 77، پوشینه 4، کتاب 53 شماره 391

Updated: مارس 27, 2017 — 1:08 ق.ظ