داستان مگس ها ، نوشته ژان پل سارتر

 

 

داستان مگس ها ،

نوشته ژان پل سارتر

 

مگس ها 

ژان پل سارتر

مهدی روشن زاده 

انتشارات ثالث

 

نمایش مگس ها اولین نمایش نامه چاپ شده سارتر هست و در آن از اساطیر و افسانه های مشهور یونان استفاده نمود است  .

ماجرا در شهر آرگوس جریان دارد . اژیست ، آگاممنون را کشته با همسر او ازدواج کرده ، اکنون پادشاه است و الکتر دختر آگاممنون را خدمتکار خود نموده .

اورست پسر آگاممنون که از دست او جان سالم به در برده بوده اکنون به شهر بازگشته تا ناظر سرنوشت خانواده و وطنش باشد .

 اژیست مملکت را با خرافه پرستی و غم و مراسم عزاداری های دسته جمعی اداره می کند و اورست پسر آگاممنون آمده تا آزادی انسان را به او یادآور شود و آنها را به طغیان فرا خواند …

نمایش نامه قشنگ و عمیقی هست ، ترکیب نگرش فلسفی و افسانه زیبا باهم  خیلی خوب در کنار هم قرار گرفته اند  . این نمایش نامه در آن  زمان سریع روی سن می ره که به دلیل مضمین سیاسی و دعوت به قیام جنجال زیادی به پا می کنه و جلوی اجرای آن گرفته می شه .

 

قسمت های زیبایی از کتاب

معلوم نیست بتوانید شریک ندامت آنها شوید ، چرا که در گناهکاری آنها سهیم نبوده اید .

 

آدم هایی هستند که ملتزم و در قید و بند زاده می شوند : آنها انتخابی ندارند ، در راهی رها شده اند ، در انتهای راه نقشی انتظارشان را می کشد، نقش خودشان .

 

به زحمت می توانم تصوری از گردشگاه ها ، آواز خوانی ها ، تبسم ها داشته باشم . مردم اینجا از ترس خسته و رنجور شده اند .

 

بر روی این زمین خاکی ، انسان خردمند ، هیچ آرزویی نمی تواند داشته باشد ، جز آنکه روزی بتواند شری را که از دیگران ، دامن او را گرفته به خودشان برگرداند .
برچسب‌ها: ژان پل سارترمهدی روشن زادهانتشارات ثالث

 

Updated: فوریه 27, 2017 — 12:11 ق.ظ