بهینه سازی با استفاده از روش مورچگان

 

 

بهینه سازی با استفاده از روش مورچگان

 

دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.»  ندارند، شدنی نیست.مقاله‌های مجله‌های علمی . برق، نشريه علمي و پژوهشي

موضوع: فنی و مهندسی

نویسنده: علی‌محمد رنجبر علیرضا شیرانی طاهر نیکنام

یکی از مهمترین مسائلی که فراروی مهندسان برق قرار دارد، استفاده بهینه از سیستمهای قدرت می باشد. لازمه هر نوع بهینه سازی وجود الگوریتمهای بهینه سازی کارآ و مقاوم است. به طور کلی روشهای بهینه سازی را می توان به چهار روش کلاسیک، گرادیان، برنامه ریزی پویا و روشهای تکاملی طبقه بندی کرد. عدم وابستگی روشهای تکاملی از جمله الگوریتم ژنتیک به شرایط اولیه، مشتق گیری و پیوستگی توابع هدف و قیود، باعث شده که این روشها مورد توجه ویژه قرار گیرند. روش تکاملی که اخیراً نظر محققان و کارشناسان بهینه سازی را به خود جلب کرده، پیاده سازی و به کارگیری الگوریتمی براساس یافتن کوتاهترین مسیر توسط مورچگان از لانه تا منبع غذا، برای حل مسائل بهینه سازی می باشد. هدف در این مقاله ارائه روشی بر مبنای الگوریتم مورچگان است که بتوان به کمک آن مسائل بهینه سازی سیستم قدرت را حل نمود. برای تائید صحت الگوریتم ارائه شده، این روش در پخش بار اقتصادی بر روی شبکه 5 شینه مورد استفاده قرار گرفته است. هدف نهایی این مقاله معرفی این روش به دانشجویان و استادان برای اولین بار در ایران است.

………………………………..

 مدل‌سازی سیستم قدرت با رویکرد پدافند غیرعامل در مقابل حملات الکترومغناطیسی

 

پایان‌نامه . غیر دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده فنی . 1393 . کارشناسی ارشد

موضوع: علوم و علوم کاربردی

مهندسی برق و الکترونیک

استاد راهنما: حسن منصف | استاد مشاور: حمید دهقانی | پدیدآور: رمضانعلی آزاده ‌دل

امروزه، با توجه به وجود وابستگی متقابل میان زیرساخت‌های حیاتی جامعه (نظیر برق، آب، گاز و غیره)، آسیب‌پذیری‌های ناشی از تهدیدات افزایش خواهد یافت؛ به ‌طوری‌که اختلال در روند عادی یکی از آنها به واسطه بروز هر نوع تهدید، می‌تواند بر روی روند عادی زندگی و امنیت کلان جامعه، تاثیرات نامطلوبی بجا نهد. بر اساس یک دیدگاه، تهدیدات متصور برای یک سیستم قدرت، شامل حوادث طبیعی و انسان‌ساز است. هدف اصلی این تحقیق، مدل‌سازی سیستم قدرت با رویکرد پدافند غیرعامل در مقابل تهدیدات الکترومغناطیسی و بررسی راه‌کارهای افزایش ایمنی و امنیت آن در برابر این نوع از تهدیدات خواهد بود. ارائه راهکارهای حفاظتی و جلوگیری از آسیب به سیستم قدرت، حفظ و تداوم فرایندهای کاری، سرمایه‌ها و منابع مربوطه، نیازمند شناسایی تهدیدات و تعیین سناریوهای وقوع آنهاست. در این تحقیق، منظور از سیستم قدرت، یک پست فشار قوی دارای اتاق فرمان و تهدیدات مورد نظر از نوع انفجارات اتمی بالای سطح زمین ((HEMP و فرستنده‌های توان بالاHPEM)) است. در این تحقیق، پس از بررسی کلی اجزای سیستم قدرت، به تهدیدات الکترومغناطیسی، مفاهیم مربوط به سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)/ تداخل الکترومغناطیسی (EMI)، نفوذپذیری و آسیب‌پذیری سیستم قدرت در برابر حملات الکترومغناطیسی پرداخته می‌شود. با توجه به اینکه تجهیزات مهم سیستم قدرت مورد نظر این تحقیق، شامل محفظه‌های مربوط به سیستم الکترونیکی، پردازشی و مخابراتی، رک‌های کنترلی و سازه بتنی پست می‌باشد، لذا سنجش میزان کیفیت حفاظت‌سازی (SE) در هر یک از آنها به کمک نرم‌افزار شبیه‌ساز CST، نشان می‌دهد که روزنه‌های مستطیلی عریض تعبیه شده در ساختارهای محفظه‌ها و رک‌های یاد شده، دارای کمترین حفاظت الکترومغناطیسی و روزنه‌های دایروی دارای بیشترین حفاظت الکترومغناطیسی است. نتایج شبیه‌سازی برای سازه پست نشان می‌دهد که ساختمان‌های بتنی، تقریباً هیچ‌گونه حفاظتی در برابر تهدیدات ندارند؛ اما در صورتی که در ساختارشان از بتن مسلح استفاده شود، میزان کیفیت حفاظت‌سازی (SE) در فرکانس‌های پایین بهبود می‌یابد.

دریافت فایل  کامل

……………………………………..

بررسی تطبیقی مدل ‏AHP‏ با مدل ‏TOPSIS‏ در اندازه گیری مهارتهای                          ( فنی ، ادراکی، انسانی ) مدیران

پایان‌نامه . مجتمع آموزش عالی قم . 1380 . کارشناسی ارشد

موضوع: علوم انسانی

استاد راهنما: عادل آذر | دانشجو: علیرضا فردی آذر

امروزه یکی از مزیتهای نسبی مهم و اساسی سازمانها در محیط رقابتی و نامطمئن عامل مدیریت آنهاست . با توجه به اینکه در دنیای کنونی در پشت هر ماشین بزرگ اقتصادی نام یک مدیر به چشم می خورد بدون شک اعمال مدیریت اثربخش و کارا ضامن موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف و استراتژی های خود می باشد . در این میان یکی از مولفه ها و شاخصهای مهم مدیریت اثربخش و کارا داشتن مدیران با مهارتهای مدیریتی بالا وبکارگیری آنها در موقعیتها و جایگاههای مختلف سازمانی می باشد . تحقیق حاضر یک مطالعه میدانی است که تحت عنوان بررسی تطبیقی مدل ‏‎Topsis, AHP‎‏ در اندازه گیری مهارتهای فنی ، ادراکی ، انسانی مدیران انجام گرفته است . این تحقیق بصورت مطالعه موردی در امور خطوط لوله شمال و شمالغرب شرکت ملی گاز ایران واقع در شهرستان تبریز صورت گرفته و شایان ذکر است که در این تحقیق مبنا و اساس متکی بر نظریه مهارتهای سه گانه رابرت ال کاتز می باشد.

دریافت فایل کامل

…………………………….

طراحی و شبیه سازی کلید کاملا نوری با استفاده از پدیده غیر خطی کر با استفاده از ‏MZI‏ با تشدید کننده حلقوی

مقاله‌های همایش‌های ایران . مقاله نامه دهمین کنفرانس سالانه فوتونیک انجمن فیزیک ایران

نويسنده: قاسم رستمی | نویسنده: علی رستمی

دریافت فایل

…………………………………..

مقایسه تاثیر دو روش آموزش مستقیم و غیر مستقیم بر مهارت و رفتار مادران در زمینه انجام خود آزمائی پستان

 

مقاله‌های مجله‌های علمی . طب جنوب

موضوع: علوم انسانی

نویسنده: حمیدرضا غفاریان شیرازی . مریم فرخی

خودآزمائی پستان یک روش مطمئن در تشخیص زودرس سرطان پستان است و بایستی به عنوان یک عادت و رفتار در میان زنان مورد توجه قرار گیرد. این بررسی به منظور مقایسه تاثیر دو روش آموزشی بر مهارت و رفتار مادران شهرستان بوشهر انجام گرفته که در طی آن با استفاده از نمونه گیری تصادفی، تعداد 40 نفر از مادران دختران یکمرکز پیش دانشگاهی شهر بوشهر به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه 20 نفری تقسیم شدند. پس از انجام آزمون اولیه، گروه اول توسط دختران اموزش دیده خود و گروه دوم ، توسط مربی، تعلیم خود ازمایی پستان ‏‎(BSE)‎‏ قرار گرفتند. سپس مهارت کسب شدهدر ارتباط با نحوه انجام ‏‎BSE‎‏ توسط چک لیست بررسی شد و پس از سه ماه پیگیری رفتار دو گروه توسط پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین نمره گروه اول (آموزش توسط دختران ‏‎67/85-+ 13/8 )‎‏ با گروه دوم (آموزش به مادران 4/22+- 14/52 ) در زمینه کسب مهارت اختلاف داشت ‏‎(p<0/05)‎‏. همچنین ، مادران گروه اول ، معاینه را در سه ماه پیگیری، بصورت مداوم تر و منظم تر از مادران گروه دوم انجام داده بودند ‏‎(p<0/01)‎‏. بنابراین با استفاده از دانش اموزان دختر در آموزش ‏‎BSE‎‏ می توان به دو هدف عمده دست یافت: درگیری نیروی عمده موجود در مدارس در انتقال مطالب بهداشتی و افزایش انتقال و تداوم انجام خودآزمائی پستان در میان مادران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updated: فوریه 13, 2017 — 12:43 ق.ظ