نامرئى كردن سلول هاى بدن براى ويروس HIV توسط دانشمندان روس

نامرئى كردن سلول هاى بدن براى ويروس HIV توسط دانشمندان روس

مهندسين ژنتيك موسسه ايمونولوژى و دانشگاه مسكو روشى را ابداع كردند كه تشخيص سريع ژن هاممکن می سازد. به گزارش اسپوتنیک، طبق مقاله منتشر شده ‏Journal ofImmunological Methods مهندسين ژنتيك موسسه ايمونولوژى و دانشگاه مسكو روشى را ابداع كردند كه تشخيص سريع ژن ها و پروتئين هايى كه توسط ويروس HIV براى توليد مثل در بدن انسان استفاده ميشوند و پيدا كردن آنتى بادى بلوك كننده انها را ممكن ساخته است. HIV و بسيارى از ويروس ها مثل هپاتيت C از طريق برآمدگى هاى پروتئينى بر سطح سلول هاى بدن إنسان به آنها ورود ميكنند كه اين ساختارهاى پروتئينى به اصطلاح گيرنده، توسط سيستم ايمنى بدن به عنوان سيگنال “خودى-غيرخودى” و انتقال دهنده سيگنال هاى بين سلول ها به كار گرفته مى شوند. بلوك كردن اين گيرنده هاى سلولى باعث نامرئى شدن سلول ها براى ويروس مى شود و اينگونه از انتقال عفونت به بدن جلوگيرى مى شود. به گفته دانشمندان جستجوى انتى بادى هايى كه ميتوانند فقط به اين گيرنده ها متصل شوند،بدون تماس با ديگر مولكول هاى پروتيينى بر سطح سلول هاى ايمنى كه براى بقاى زندگى انها بسيار ضرورى هستند، بسيار مسئله پيچيده اى است. در روسيه دانشمندان راه سرعت بخشيدن به اين مسئله را كشف كرده اند. دانشمندان ما روش سركوب ويروس را شناسايى كردند. در اين روش انها تعداد زيادى سلول ايمنى توليد كردند كه در اين سلول ها يكى از ژن ها كه در DNA انسان وجود دارد غير فعال شده است. در نتيجه اين كار به اين سلول ها انتى بادى متصل نمى شود و به آسانى مى توان متوجه شد كه انتى بادى چه اندازه دقيق كار كرده، و كدام پروتيين ها و ژن ها را سركوب ميكند. دانشمندان اميدوارند كه بتوانند در طى آزمايشات خود مولكولى را بدست بياورند كه گيرنده هايى را كه ويروس HIV از انها براى ورود به سلول هاى بدن انسان استفاده ميكند سركوب كند و بر اساس ان داروى اين بيمارى را بسازند.

Updated: ژانویه 1, 2017 — 1:39 ق.ظ