مردم کردستان و جنبش دادخواهی از کشتارهای دهه شصت

 

نسان نودینیان

  • دادخواهی از جنایت بیشمار جمهوری اسلامی در کردستان امری عملی و قابل دسترس است. روشن کردن و ثبت نام و اسامی کامل اعدامی ها،ثبت اسامی و تعداد آنها، اطلاعات مربوط به کسانیکه در بمباران های شیمیایی جنگ ایران و عراق جان باخته اند، کسانیکه در اثر حمله ارتش و نیرهای سپاه پاسداران و اطلاعات رژیم اسلامی هدف قرار گرفته اند، اسامی قربانیان اعدام های دسته جمعی و… …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۲۹ شهريور ۱٣۹۵ –  ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶
جمهوری اسلامی در کردستان مرتکب جنایتهای بیشماری شده است. لشکرکشی و میلیتاریزم، بمباران و توپ باران، اعدام های دسته جمعی در شهرهای پاوه ـ مریوان ـ سنندج ـ سقز و مهاباد، و اعدام ده ها نفر از فعالین سیاسی در زندانها در دهه شصت.
پرونده جنایت و کشتار جمهوری اسلامی در کردستان سنگین و سیاه است.

جنایت جمهوری اسلامی مربوط بگذشته نیست. جنایات و کشتار این رژیم باید در نزد مردم تبدیل بدادخواهی های حق طلبانه شود.

دادخواهی از جنایت بیشمار جمهوری اسلامی در کردستان امری عملی و قابل دسترس است.

روشن کردن و ثبت نام و اسامی کامل اعدامی ها، ده ها نفر از زندانیان سیاسی در قتل عام های دهه شصت در زندانها جانباحته اند، ثبت اسامی و تعداد آنها، اطلاعات مربوط به کسانیکه در بمباران های شیمیایی جنگ ایران و عراق جان باخته اند، کسانیکه در اثر میلیتاریزم و حمله ارتش و نیرهای سپاه پاسداران و اطلاعات رژیم اسلامی هدف گلوله قرار گرفته اند، اسامی قربانیان اعدام های دسته جمعی که از مرداد ماه ٥٨ شروع شد و دسته دسته در شهرهای پاوه، مریوان، سقز و مهاباد بجوخه اعدام سپرده شدند.

در چند سال گذشته، خانواده ها و بازماندگان قربانیان دهه شصت، وابستگان کلیه افرادی که بدست جلادان حاکم اعدام و شکنجه شده یا بزندان افتاده و زندگیشان تباه شده است، همه زندانیان سیاسی، فعالین جنبش علیه اعدام، فعالین جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی، و همه مردم آزاده ایران خواهان روشن شدن پرونده جنایات حکومت و محاکمه کلیه آمرین و عاملین این جنایات هستند.

در کردستان پتانسیل بالایی برای سازماندهی دادخواهی کشتار و جنایت علیه جمهوری اسلامی وجود دارد. ما بارها از داخل زندان ها و بیرون از زندان ها شاهد نامه های دادخواهی زندانیان و خانواده هایشان بوده ایم. ما بارها شاهدیم که مردم در اعتراض به اعدام مقابل زندانهای تجمع و در چند مورد موفق به توقیف اعدام شده اند، ما شاهدیم مردم شهرهای کردستان بشکل دسته جمعی برای آزادی زندانیان طومار امضا کرده اند، ما شاهدیم که مردم در شهرهای کردستان از خانواده زندانیان سیاسی حمایت کرده و آنها را مورد پشتیبانی های همه جانبه قرار داده اند.
امر مردم در شهرهای کردستان ایجاد سدهای محکم علیه حضور نیروهای رژیم اسلامی و حمایت از فعالین سیاسی و مبارزاتی بوده است.

در شرایطی که، کشمکش میان دارودسته های حکومتی در ارتباط با کشتارهای دهه شصت و اعدام و قتل عام ها در زندانها، بالا گرفته و ناگزیر به افشای گوشه ای از جنایات خود شده اند. و در شرایطی که جنبش دادخواهی در تهران و دیگر شهرها رو به گسترش است، مردم کردستان میتواندد با اقدامات ابتکاری برای گسترش این جنبش وارد کارزار مشخصی شوند.

ایجاد نهاد و شبکه های دادخواهی تحت نام “جنبش دادخواهی”
تهیه لیست اعدام ها و کسانیکه در شهر و روستاهای کردستان جان خود را از دست داده اند..

شبکه های جنبش دادخواهی متکی به میدیای اجتماعی و باز کردن ستون اسامی اعدامی ها، کشته شدگان میلیتاریزم نظامی حمهوری اسلامی در کردستان. کشته شدگان جنگ ایران و عراق.

کمک و حمایت و پشتیبانی از زندانیان قدیمی و جان بدر برده از اعدام برای تهیه طومار دادخواهی از کسانیکه در زندانهای جمهوری اسلامی مرتکب جنایت شده اند.

همه اطلاعات در مورد کشتارهای دهه شصت باید علنی بشود و در اختیار جامعه قرار بگیرد. تعداد قربانیان، اسامی آنان، تاریخ و چگونگی بقتل رسیدن و محل خاکسپاریشان باید اعلام بشود.

ایجاد شبکه وسیع دیوار نویسی در شهر و روستاهای کردستان با شعار “مردم ایران نه می بخشند و نه فراموش میکنند”.

 

Updated: نوامبر 29, 2016 — 1:21 ب.ظ