سازمان‌های جاسوسی، چی‌گونه ذهن‌ را مدیریت می‌کنند؟

 

 

۰۲ قوس ۱۳۹۵

پروگرام های “کنترول ذهن” که توسط سازمان های استخباراتی بکار گرفته میشود :

نویسنده : داکتر مصطفی امید

هماهنگ کننده و پژوهشگر پروگرم های “مبارزه با افراط گرایی و تروریزم” وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در افغانستان

هدف اصلی این پروگرام ها، شناسایی و توسعه ادویه جات و طرزالعمل های قابل استفاده از آنها در بازجویی ها و طرزالعمل های شکنجوی، برای کشف و استخراج اطلاعات و گرفتن اعتراف افراد مورد نظر از طریق کنترول ذهن شان میباشد. نفوذ در ذهن، و دریافت و تقویت نمودن قابلیت های جدید برای استخراج اطلاعات در جریان یک بازجویی از شخص و نیز استفاده وسیع از آن در به وجود آوردن تغییرات شخصیتی، جسمی و روانی که به شرح کامل آن در قسمت دوم این نوشته پرداخته شده است، از کاربردی ترین نتایج تطبیقی پروگرام های “کنترول ذهن” میباشد.

این پروگرام ها عموماً توسط “بخش ویژه عملیات های استخبارات علمی” طرح، اجرا، پیگیری و مورد تطبیق قرار میگیرد.

اکثراً دانشگاه ها، آزمایشگاه ها، مراکز و انستیویت های تحقیقاتی، زندان ها، شفاخانه ها، و شرکت های ادویه سازی از همکاران مقطعی این پروگرام ها میباشند. اکثریت این تاسیسات نیز نمیدانند که استفاده نهایی این تحقیقات در کجا و برای چی استفاده خواهند شد. اکثراً قسمتی از تحقیق به آنها سپرده میشود. این تحقیقات از پر هزینه ترین پروگرام ها میباشد که سالانه میلیون ها دالر برای دولت های مختلف هزینه دارد.

بعضی از کشور های بخاطر ماهیت غیر اخلاقی و انسانی، این نوع پروگرام ها را به حالت تعلیق در آورده اند ولی در بعضی از مواقع اضطرار و خاصی از آن استفاده میکنند. اکثریت این پروگرام ها به دور از نظارت قانون و بدون در نظر گیری قانون های نافذه کشور های مختلف اجرا میشود. قابل ذکر است که تعدادی کمی در دولت های مختلف از این گونه آزمایش ها در کشور شان آگاهی دارند.

یکی از اهداف نهایی نتایج این پروگرام ها، هدف قرار دادن و از بین بردن رهبر و یا اشخاص دیگر در کشور های رقیب میباشد.

از میتود های مختلف در این پروسیجر ها برای ایجاد حالت های مختلف فکری- ذهنی، تغییر وظایف مغزی با استفاده مخفیانه ادویه و مواد کیمیاوی مختلف و علی الخصوص LSD “Lysergic acid diethylamide”، هیپنوتیزم، محرومیت حسی، تجرید، سوء استفاده لفظی و جنسی و دیگر طریقه های شکنجه به کار گرفته میشود.

از جمله میتوان استفاده از ادویه های مخصوص را توسط “استخبارات و ارتش پاکستان” برای کنترول ذهن افرادی که برای عملیات های انتحاری استفاده میشود را یادآوری کرد. در پهلوی تعلیمات شدید افراطی- مذهبی، برای آنها ادویه مخصوصی زرق میشود که تاثیرات آن برای ساعت ها باقی میماند ولی در عین حال، بار ها تا به حال دیده شده است، فردی که آماده گی کامل برای انتحار داشته است و به این هدف به منطقه مورد نظر رسیده است ولی قبل از عمل انتحار، خاصیت ادویه از بین رفته و شخص مورد نظر نیز از عمل انتحار خودداری و خود را تسلیم پولیس نموده است.

پس به صورت خلص، این پروگرام ها مرتبط به تحقیقات و توسعه مواد کیمیاوی، رادیولوژیکی و بیولوژیکی میباشند که از آنها در عملیات های مخفی و ویژه برای اداره و پردازش رفتار انسانی استفاده میشود.

اهداف، دامنه تطبیق و گسترده گی “پروگرام های کنترول ذهن” که توسط سازمان های استخباراتی بکار گرفته میشود:

ــ تهیه و تطبیق موادی که استفاده آن باعث تفکر غیر منطقی در نزد شخص گردیده و باعث بی اعتبار نمودن فرد مورد نظر در اذهان عامه میشود.

ــ تهیه و تطبیق ادویه جاتی که باعث افزایش و موثریت “اشاره و ادراک” میگردد.

ـــ تهیه و تطبیق موادی که باعث کهن سالی زودرس در نزد شخص گردیده و در مقابل باعث رکود در روند بلوغ شخص مورد نظر میشود.

ـــ تهیه و تطبیق موادی که تاثیر تسممیت الکول را بالا میبرند.

ـــ تهیه و تطبیق موادی که اعراض و علایم امراض شناخته شده را به صورت قابل برگشت در نزد شخص بهبود یافته برای تمارض او به بیمار بودن و برهم زدن آرامش روانی او برگشت میدهد تا اینکه شخص مورد نظر خود را محدود و ناتوان فکر کند.

ـــ  تهیه و تطبیق موادی که باعث صدمه موقتی یا دایمی مغز و از دست دادن حافظه میگردد.

ـــ تهیه و تطبیق موادی که توانایی انفرادی افراد را در برابر بازجویی ها، انواع شکنجه ها، شستشوی ذهنی و غیره تقویت میکند.

ـــ تهیه و تطبیق مواد و بکارگیری میتود های فزیکی که باعث تولید “امنیزیا” یا “یاد فراموشی” در نزد افراد میگردد.

ـــ کار گیری میتود های فزیکی که باعث تولید شاک و گیچی در دوره های طویل زمانی نزد شخص مورد نظر میگردد.

ـــ تهیه و تطبیق موادی که باعث ناتوانی فزیکی مانند فلج پاها، دست ها و یا هر دو نهایات، کم خونی شدید و یا امراض دیگر در نزد شخص مورد نظر میگردد.

ـــ تهیه و تطبیق موادی که به صورت آنی باعث تغییر تفکر افراد در صورت استفاده از آن میگردد.

ـــ تهیه و تطبیق موادی که ثبات شخصیتی و فکری را تغییر داده و وابستگی فرد مورد نظر را به شخص دیگر در تصمیم گیری ها بیشتر میکند.

ـــ تهیه  و تطبیق موادی که باعث اختلال روحی و روانی گردیده که در اثر آن افراد تحت تحقیق و بازجویی، قادر به پرداختن به جواب سوالات نبوده و ناخود آگاه حقایق موجود در ذهن اش را بیان میکند.

ـــ تهیه و تطبیق موادی که قابلیت و موثریت عمومی شخص را پایان برده و در تعیین اهداف و کار های او تاثیر زیادی داشته باشد.

ـــ تهیه و تطبیق موادی که قابلیت دید یا شنوایی شخص را موقتاً یا دایماً از بین ببرد.

ـــ تهیه و تطبیق تابلیت های مختلف که در نوشیدنی ها افراد مورد نظر برای مقاصد مختلف به شمول از بین بردن آنها بکار گرفته میشود.

ـــ تهیه و تطبیق موادی که در صورت استفاده مقادیر کم آن، فعالیت فزیکی را ناممکن میسازد.

ـــ تهیه و تطبیق موادی که در اثر استفاده از آن یک شخص با چند ابعاد شخصیتی به وجود میآورد.

ـــ آماده ساختن شخص مورد نظر که نباید هیچ اطلاع و معلوماتی در جریان بازجویی، تحت هر گونه شکنجه به طرف مقابل (دشمن) ندهد.

قابل ذکر است که این میتود ها بالای نفوذی ها و جاسوس های، سازمان های دیگر و کسانی که معلومات مهمی در نزد شان وجود دارد و حتی بعضی اوقات بالای خود کارمندان استخبارات خودی نیز استفاده میشود.

یکی از دکتوران که بالای این بخش و توسعه مواد و میتود ها کار میکرد، بدون اطلاع خودش، همکاران او مقداری از مواد تحت تجربه او را در قهوه صبحانه او منحل ساختند که اولاً باعث افسرده گی شدید در نزد او و بعداً حالات روانی مختلف و از جمله گشت و گذار سرگردان در سرک ها و جاده ها که در میان تمام موتر های عبوری، موجودات خیالی را میدید و بالاخره با پیشرفت اعراض و علایم، جان سپرد. دولت ایالات متحده آمریکا بعداً با ثابت شدن این آزمایش ناخواسته بالای او، میلیون ها دالر به فامیل او بعد از مرگ اش، غرامت پرداخت.

تخنیک یکی از طریقه های استخراج اطلاعات از نزد مظنونین دستگیر شده که “امنیت ملی افغانستان” میتواند برای کشف حقایق بیشتر از آن بکار گیرد، قرار ذیل میباشد:

تطبیق یکی از باربیتورات ها در یک بازوی شخص و تطبیق “امفیتامین” در بازوی دومی اش طبقی که اولاً یکی از “باربیتورات ها” در نزد شخص تزریق شود و به همان زودی که شخص به خواب میرود، “امفیتامین” در دست دوم شخص تزریق شود. در این صورت، شخص مورد نظر به سوالات پرسیده شده جواب خواهد داد و اگرچه جوابات او نامنظم و پراگنده خواهند بود ولی باز هم یکی از بهترین و ساده ترین طریقه های استخراج اطلاعات از نزد اعضای شبکه های تروریستی برای اهداف و طرح های فعلی و آینده شان میباشد.

از هیروین، مورفین، تیمازیپم، میساگلین، اسکوپالامین، الکول و سودیم پنتوتال نیز در موارد تحقیقاتی میتوان استفاده کرد.

 

Updated: نوامبر 26, 2016 — 11:40 ب.ظ