حیات مریخی وحیات در شهاب سنگ ها

 

نوشته : شکاک منطق

حیات فرازمینی به زبان ساده ــ بخش دوم

از تصورات افسانه گونه و عامیانه ی پیشینیان درباره ی وجود موجودات مریخی که بگذریم، در دهه ی گذشته این سیاره ی سرخ مرکز توجه بسیاری از دانشمندان بوده است. وجود آب در قطب های بهرام (مریخ)، وجود آب راه ها و ترکیب خاکی بهرام (مریخ) همه و همه نشان از دارا بودن شرایط حیات در دوره ی از عمر این سیاره را دارد.

این خود یگانه نبودن زندگی در زمین و رخداد بودن و حادثه بودن آن (و نه اینکه انتخاب و مهندسی شده باشد) را نشان می دهد. پژوهش در این رابطه از کاوشگر وایکینگ آغاز شد و البته همچنان ادامه دارد، اما وقتی کاوشگر وایکینگ از سطح بهرام نمونه برداری کرد.

حداقل چیزی که نشان داد این بود که این کره پیشتر شرایط قبل زیست بهتری داشته است ولی با وجود اینکه در آزمایشات نخستین گفتند که حتی آثار حیات در مریخ یافت شده، با آزمون های دقیق تر و بررسی دوباره فهمیدند که شواهد علمی کافی برای این مساله وجود ندارد.

در سال های نخستین قرن 21 دو کاوشگر بهرام (مریخ) بنام های “فرصت”  آپورچونیتی-  Opportunity   و “روح” اسپریت-  Spirit  حدود 1400  روز روی ماه به کنکاش پرداختند، یافته های این کاوشگرها در سال 2007 نشان داد که سطح مریخ در مراحل پیشتر این کره خیلی نمکین و اسیدی بوده است و احتمال وجود زیست در 4 میلیارد سال گذشته بر روی سطح بهرام را بسیار چالش برانگیز نشان می دهد ، چرا که نمک فراوان سطح مریخ انقدر بوده است که تنها چند گونه ارگانیسم فضایی خاص می توانسته اند در آن زنده بمانند.

سیاره ی بهرام در حال حاضر از دید زمین شناسی یک سیاره ی مرده محسوب می شود، توقف فعالیت آتشفشان های این کره خاکی منجر به توقف چرخه ی آمدن مواد شیمیایی و معدنی لایه های زیرین به سطح مریخ شده است که این پایان کار این سیاره بوده است.

پس از این دو کاوشگر, کاوشگر ققنوس  فینیکس phoenix  در اواخر سال 2008 به این کره سفر کرد و تا سال 2010 به گردآوری اطلاعات و نمونه برداری پرداخت، دانشمندان پی بردند که سطح ماه در جایی حتی الکلی است (تنها اسیدی نیست) و پتاسیم، مگنزیم، سدیم و کلر در سطح آن و مکانی که کاوشگر ققنوس بر بهرام نشسته بود، کشف شد.

این کاوشگر که حتی مته ی سوراخ کردن سطح مریخ را داشت توانست رازهای زیر پوست مریخ را برای ما آشکار کند، البته وجود عنصرهایی که گفته شد نشانه های جدیدی از احتمال وجود حیات در گذشته ی مریخ را آشکار ساخت، اما هنوز یک مشکل وجود داشت و آنهم حفاظت از پرتو های کشنده ی فرابنفش خورشید وجود داشت که نبودن اتمسفر ضخیم جلوی این پرتو ها را نمی گیرد. شاید بنظر برسد آخرین جایی که می توان دنبال زیست گشت شهاب سنگ ها و دنبال دار ها باشند، همانطور که افسانه ی پیشینیان آنها را به شکل هایی مختلف توصیف می کنند که تیرهای آتشین و نشان خشم خدایان یا حتی پاسداران خدا در آسمان ها و … هستند. اما به دنیای شگفت انگیز کیهان شناسی خوش آمدید، بر خلاف تصور عوام حتی این گوی های آتشین می توانند دارای حیات نخستین و پایه های نخستین زیستی …

 

Updated: نوامبر 22, 2016 — 1:05 ب.ظ