تاریخ ترکان و مغولان

درباره ویلاگ

http://yyy300.blogfa.com

بزرگ ترین جنایت رژیم ترکیه بعد از نسل کشی ارامنه یا ارمنها ، در همکاری با داعش در کشتار کُردهای ایرانی نژاد ایزدی است. در گوگل بروید آنجا گور دسته جمعی زنان ایزدی’هدف رژیم ترکیه احیا امپراتوری کثیف عثمانی و الحاق ترکیه- عراق و اذربایجان ایران به ترکیه می باشد مشاهده نمائید ما ایرانی ها (تجیکان وپارسها )  باید از هر گونه سفر سیاحتی و توریستی و هر گونه سرمایه گذاری در ترکیه خود داری کنیم و با دست خود تیشه به ریشه خود نزنیم. وای به روزی که ترک یعنی نوادگان چنگیز و تیمور قدرت بگیرند. ایرانی های بی غیرت پول پرست که در ترکیه سرمایه گذاری می کنید بذانید که اینها دختران دانشجوی کرد شهر موصل هستند. و بوسیله داعش و کشور ترکیه مغولی اردوغان و عربستان سعودی به قتل رسیده اند. نفرت بر غیرت و شرف نداشته آن ایرانیانی (تاجیکان وپارسها )  که به ترکیه سفر می می نمایند وازین راه بنیه اقتصادی دولت ترکیه را بمثابه ماشین کشتارکُردان همخون وهمتبار مان تقویت می بخشند.  .

 

چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰

اذربایجان ایران جایگاه سکونت اتحادیه ای از تیره های اریایی اورارتو و ماننا بوده است که بعدها قوم ماد به این سرزمین وارد شدند.در تمام سنگ نبشته ها – اثار باستانی مانند اتشکده اذر گشنسب و حتی پزوهشهای زنتیک نشان از یگانگی و هم ریشه بودن مردم اذربایجان با دیگر اقوام ایرانی مانند پارسها-کردها و بلوچها دارد.پان ترکیستها ادعاهای دروغین دارند که  به غیر از باکو و استانبول در هیچ یک از محافل معتبر تاریخی جهان قابل قبول نیست.اهداف پان ترکیستها سیاسی است و در این راه دست به تحریف تاریخ می زنند.تا زمان اشکانیان قبایل ترک مغول در شمال چین زندگی می کردند سرانجام در پی فشارهای فراوان دولت چین که از ترکها متنفر بودند ترکها به سمت غرب رانده شدند و در زمان ساسانیان با ایران مرز مشترک یافتند.بعدها سرزمین البانی یا اران که امروزه اذربایجان روسیه نامیده می شود و اتروپاتکان یا اذربایجان ایران که اریایی تبار بودند مورد حملات قبایل وحشی هونها و ترکها قرار گرفتند اما ساسانیان انان را بیرون راندند. از زمان غزنویان نخستین گروههای ترک اوغوز به ایران وارد شدند.قطران تبریزی جنایات وحشتناک و هتک ناموس مردم اذربایجان به دست ترکها را در شعر امیر ابولفرج بیان کرده است.

نبود ازحمله ایشان کسی برچیزخودایمن

اگر چه کار ترکان هست غداری ومکاری

همه یک رو به خون خواری همه یک دل به جراری

گر نبودی افت ترکان به گیتی در پدید

بستدی گیتی همه چون خسروان باستان

در واقع سنگین ترین ضربه بر پیکر زبان اذری اریایی اذربایجان در زمان حمله مغول به ایران وارد شد.چون بیشتر سربازان چنگیز خون خوار ترک  بودند.اذربایجان به دلیل داشتن چراگاههای فراوان اولین جایی بود که قبایل ترک مغول در ان اسکان یافتند.پیتر گلدن می نویسد روند ترک شدن مردم اذربایجان که زبانشان پهلوی ساسانی بود در چند مرحله صورت گرفت.چیرگی زبان ترکی به دوره صفویان بر می گردد.  صفویان خون خوار که مرتب به گرجستان حمله می کردند.مردم را قتل  عام اموال گرجیان را غارت می کردند .. سلسله غزنویان که ترکان به ان افتخار می کنند در حمله به هند جنایات بسیار هولناکی انجام دادند که  شنیدن انها تمام وجود انسان را به لرزه می اندازد. ریچارد فرای می نویسد مهاجرت بزرگ قبایل ترکهای اغوز  نه تنها اذربایجان حتی اناتولی را ترک زبان کرد و  کشوری به نام ترکیه پدید امد. بر پایه پژوهشهای سیتو چوفسکی نام اذربایجان از اتروپات نام یک سردار پارسی مربوط به سده 4 ق.م بر گرفته شده است که بعدها اتروپاتکان تبدیل به اذربایگان شد. اوغوزها که در سپاه سلجوقیان بودند نیاکان ترکهای ترکیه کنونی هستند.    دولتهای عثمانی و شوروی با بهره گیری از زبان ترکی رایج در اذربایجان جبهه پان ترکیسم را درست کردند و کوشیدند برای قوم اذری اریایی ایران تباری ترک مغول بسازند . هدف شوروی از این کار دشمنی میان ایران و شوروی پس از سال 1320 شمسی بود تا ایران امتیاز نفت را به روسها واگذار کند.کشور ترکیه هم کوشش کرد با هم کاری انگلیس و روسیه  و با بهره گیری از نویسندگان سفارشی که دکترای افتخاری به انان نصیب کرده بودند اندیشه پان ترکیسم را گسترش دهند که همه مناطق ترک زبان باید از کشورهای خود جدا گشته و یک امپراتوری ترک مغول مانند جدشان چنگیز خان پدید اورند..بزرگترین جنایت قرن بیستم را کشور ترکیه انجام داد.ترکها در اوایل قرن بیستم 2 میلیون ارمنی که از 5000 سال قبل ساکن این سرزمین بودند قتل عام کردند و حتی قبرستانهای انان را با لودر خراب کردند.ترکها همچنین چند صد هزار نفر از مردم کُــرد بی گناه را تنها به این خاطر که ترک نیستند قتل عام کردند. هدف شوروی از طرح کثیف پان ترکیسم دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس بود.هدف پان تر کیسم این است که تمام دنیا یا باید ترک شوند یا قتل عام شوند.

کشتار بزرگ ارمنیها و کُردها در قرن بیستم نشان داد که پان ترکها اگر قدرت به دست گیرند چقدر از گرگها درنده تر هستند. در کشتار 2 میلیون ارمنی در یک روستای ترکیه سربازان ترک یک خانواده 6 نفری ارمنی  را اسیر کردند. ابتدا فرزندان را با پتک له کردند. جلوی چشم شوهر به زنش تجاوز کردند. زنش را تکه تکه کردند او را اتش زدند و سپس شوهر را به وضع فجیعی کشتند.این وقایع ما را به یاد خاطرات چنگیز مغول می اندازد که    می گفت خنجر مذاب و گداخته را در حلق یک نوزاد 4 ماهه فرو می کردم.  اتورگوت اوزال رییس جمهور ترکیه استراتژی خود را بر پایه حضور ترکیه در همگی عرصه های سیاسی جهان از دریای ادریاتیک تا دیوار چین استوار کرد. اندیشه های پان ترکیسم توسط سه یهودی غیر ترک مانند ارترلملی دیوید انگلیسی- دیوید لیون کوهن فرانسوی  و ترکانی مانند ضیا گوک الپ-احمد اقایف و یوسف اکچو بودند. دستگاه پان ترکسیم احزاب سیاسی زیادی دارد مانند اتحادیه اذربایجان واحد که هدف ان  جدایی اذربایجان از ایران است . یا جنبش دمکراتهای ملی گرا که کوشش ان در راه یک پارچگی جهان ترک است. دنیا یا باید ترک شود یا بمیرد و هتک ناموس شود. حزب دیگر خطرناک انان بزقورد می باشد . بز قورد خاستگاه اصلی ترکان در مغولستان را نشان می دهد.گرگ خاکستری  به سوی اجداد ترکها- هونها و مغولان زوزه می کشد.سوی زوزه کشیدن ترک نشان دهنده مهاجرت ترکان از مغولستان به سمت ایران و اروپا می باشد. یعنی باید مانند گرگ ایران را بدریم.

امروزه با توجه به دشمنی اسراییل و امریکا با کشور عزیزمان ایران انها هم از دستگاه پان ترکیسم پشتیبانی مالی و سیاسی می کنند.. پان ترکیسم می کوشد یک تاریخ دروغین 7000  ساله برای ترک و مغول درست کند به این معنا که قبایل ترک مغول از 10000 سال قبل در ایرا ن ساکن بوده اند و ایران متعلق به مغولان است نه اریاییها…..تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. قدمت شهریگری و الفبا در ترکان حداکثر به 1500 سال می رسد و و کتیبه ها در ترکستان و مغولستان یافت شده اند نه در اذربایجان یا ترکیه. مصادره تمدن فارسی  هم از سیاست کثیف پان ترکیسم است. انان بابک خرمدین-نظامی گنجوی-مولوی و …. را ترک معرفی می کنند. چون اتاتورک می گوید تاریخ نگاری یعنی ساختن تاریخ دروغین به اندازه ساختن تاریخ اهمیت دارد نشریه تجزیه طلب امید زنجان چند سال قبل ادعا کرد یونسکو زبان فارسی را لهجه 33 زبان عربی و زبان ترکی را سومین زبان با قاعده جهان معرفی کرده است. اما یونسکو در جواب نامه مورخ 12  زانویه 2002 اعلام کرد.یونسکو هرگز به صدور چنین اعلامیه غیر منطقی مبادرت نکرده است. دیمیتر کندیونا – اداره میراثهای فرهنگی یونسکو…….

 


  تاریخ ترک در ایران  بزرگ

تاریخچه و اصل و نسب  ترکان …..

ترکان از قبیله فینو اویغوری از قوم هونها بودند.کلمه ترک به معنای کلاه خود می باشد که به یکی از لهجه های ترکی دورکو بوده است.زبان ترکی ترکیبی از لغات چینی و مغولی است که بعدها کلمات فارسی و عربی هم به ان افزوده شده اند.مسکن اولیه ترکان اطراف مغولستان بین چین تا صحراهای تبت بوده است.چهار قوم ترک-تاتار-تیموری و مغول از یک ریشه هستند و ترکان پسر عموی مغولان هستند که از نظر زبان و اداب و رسوم صحرا نشینی  بسیار به مغولان شباهت دارند.چنان که خان یک کلمه مغولی و ترکی می باشد.ترکان در دوره های د گماتیگ و کاهنی گرگ را توتم خود می دانستند .گرگ برای انان مقدس بود و اعتقاد داشتند نیا و اجداد ایشان ابتدا گرگ بوده اند.

امروزه هم پان ترکیستها می گویند پدر در پدر مرا گرگ بود که اشاره به همین موضوع است.ترکان در دوره ساسانیان چندین بار قصد حمله به ایران را داشتند که ارتش ساسانیان همواره انان را تار و مار می کردند.در زمان سامانیان در قرن سوم و چهارم که خلفای مسلمان به دنبال مسلمان کردن مردم شرق اسیا بر امدند و در زمان غزنویان پای ترکان به ایران باز شد و حداکثر تاریخ ترک در ایران به 800 سا ل می رسد .همان طور که ذکر شد ورود ترکان به ایران حداکثر 800 سال می باشد.اما  بعضی ترکهای ترکان ایران مانند اویغورها و … از نسل سربازان چنگیز مغول در حمله به ایران بودند.در حمله چنگیز مغول بیشتر سربازان چنگیز ترک و تاتار بودند که از شعب متعدد زرد پوست مانند تاتار-قونقرات -جلایر- اویرات – نایمان – تنگوت – اویغور – قنقلی و قفچاق بودند.

حمله مغولان به ایران وحشتناکترین حادثه تاریخ ایران به شمار می رود.چنگیز بعد از تسلیم مدافعان دستور می داد همه را از شهر خارج کنند .آن گاه فرمان غارت و کشتار می داد. و جوانان را برای تفریح به جان یکدیگر می انداختند و سپس تیغ در میان انها می نهادند.شماره اسیران بسیار زیاد بود به طوری که 12000 دختر زیبا را برای چنگیز بردند و حتی در موقع مرگ چنگیز 40 نفر از زیباترین دختران ایران زمین را همراه با چنگیز زنده به گور کردند تا چنگیز پس از مرگ با انان همبستر شود. اما نکته بسیار غم انگیز که قلب هر ایرانی با شرف را به درد می اورد این است که گروهی که هرگز تاریخ را مطالعه نکرده اند مردم با صفا و خون گرم اذربایجان را ترک می نامند تا به اهداف پست پان ترکیستهای ترکیه کمک کنیم .اذری یک کلمه اریایی و به معنی اتش است چون اذربایجان اتشکده های زرتشتی زیادی داشت مثل اتشکده اذر گشنسب .تا قبل از زمان صفویه مردم ما اذربایجان به زبان فارسی صحبت می کردند چون شاعران ان دیار به زبان فارسی شعر می سرودند اما از زمان صفویان که تبریز به عنوان پایتخت ایران محسوب می شود چون  زبان دربار ترکی بوده است  صفویا ن این زبان را به سراسر اذربایجان انتقال دادند. درست مانند مردم مصر که با ان تمدن با شکوه چندین هزار ساله بعد از ورود اسلام به ان سرزمین زبان مردم مصر عربی شد در حالی که مردم سوریه و مصر اصلا عرب نیستند و زبان مردم انجا عربی است.در اذربایجان هم مردم ان اریایی اصیل هستند به طوری که زادگاه زرتشت را در 4000 سال قبل از اذربایجان می دانند . حمله ها و تجاوزهای مغولان و ترکان در ایران زمین در خراسان و اذربایجان چیزی نیست که هر ایرانی با شرف و مردم با شرف اذربایجان ان را فراموش کنند . مگر مردم اردبیل نبودند که سالها در مقابل اعراب متجاوز ایستادگی کردند یا بابک قهرمان دلیر اذربایجان که امپراتوری عرب را به لرزه انداخت.مگر  ما  مردم تبریز نبودیم  که در مقابل حمله ترکان به ایران مردانه جنگیدیم  و ترکان را شکست دادیم . پس ما  مردم اذربایجان به دور از هر گونه تعصب باید  تاریخ کشور خود را مطالعه کنیم و همه فریاد بر اوریم

چو ایران نباشد تن من مباد        در این بوم و بر زنده یک تن مباد.  زبان ما ترکی هست.اما ما همه اریایی و از مادها هستیم. پدر بزرگ کوروش هم ازما بود. پس ای پان ترکیستها خفه شوید.ما تجزیه طلب نیستیم و از ایران جدا نمی شویم- فر زند اذربایجان.

اذری سرافراز ایران- اذر ابادگان من جان جانان من است     قدرت خون ارس رگ دستان من است.

همان گونه که ذکر شد از زمان محمود غزنوی پای قبیله های ترک به ایران باز شد.بنا بر این حداکثر تاریخ ورود ترک به ایران 800 سال تخمین زده می شود.ورود ترکان به ایران نتیجه سیاستهای خلفای بغداد بود که می خواستند نواحی ترکستان و سیحون و جیحون را مسلمان کنند.خود همین ترکها از ترس اعراب خودشان مسلمان شدند و گروه گروه از شمال شرق  وارد ایران شدند و شروع به کشتار مردم-دزدی و چپاول وغارت کردند.ترکها از زمان ساسانیان به خصوص طایفه های قراخانیان ودو قز لو که از گروه قشقایی بودند قصد حمله به ایران را داشتند که همیشه ساسانیان انها را نیست و نابود می کردند.بعد از اسلام با روی کار امدن حکومتهای عرب مانند حجاج یوسف – هارون الرشید و مامون که خون و غیرت ایرانی در رگها ی انها وجود نداشت ترکان جرات کردند وارد خاک ایران شوند و خلفای بغداد هم از ترکها در سپاه خود استفاده کردند .ترکان که اینک قدرت را به دست گرفته بودند در شهر بغداد شروع به دزدی و تجاوز به ناموس مردم کردند که شرح یکی ازانها در کتاب  داستانهای کوتاه مرتضی مطهری جلد 2 امده است. ترکان بعد از غزنوی سلسله سلجوقیان را تشکیل دادند که همین سلجوقیها باعث بروز جنگهای صلیبی میان مسیحیان و مسلمانان شدند که هزاران نفر در این جنگهای بیهوده جان خود را از دست دادند.جنگهای صلیبی باعث کینه و تنفر شدید مسیحیان از مسلمانان شد. در واقع کشتار مسلمانان بی گناه بوسنی به دست صربها در اواخر قرن بیستم یکی از دلایل نفرت صربها از مسلمانان به علت جنگهای صلیبی بود.این فتنه ای که ترکان در 700 سال قبل به راه انداختند. تا قبل از زمان صفویه زبان رسمی مردم اذربایجان اذری بود که یکی از زبانهای پهلوی ساسانی بود اما از زمانی که شاه اسماعیل تبریز را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد چون زبان دربار ترکی بود این زبان به تدریج با زبان اذری اریایی اذربایجان مخلوط شد و زبان مردم اذربایجان ترکی شد .بهترین دلیل این ادعا این است که شاعران اذربایجان تا قبل از زمان صفوی فقط به زبان فارسی شعر می سرودند و زبان رسمی مردم تبریز  فارسی بود نه زبان ترکی. صفویان هیچ علاقه ای به زبان فارسی نداشتند و فقط در ترویج زبان ترکی می کوشیدند. امروزه در اذربایجان ایران گروههای پان ترکیست ادعا می کنند سومریهای 3500 سال قبل در بین النهرین ترک بوده اند یا این که زبان ترکی در 2600 سال قبل در اذربایجان رواج داشته است.این گروه که هدف انها تجزیه اذربایجان از ایران  و الحاق ان به ترکیه است ادعاهای انان همه دروغ و خلاف حقیقت است و تمام مورخان جهان می دانند که مسکن ترکان شرق اسیا در همسایگی مغولان خون خوار بوده است و انان 700 سال قبل به ایران وارد شدند و قوم سومر در غرب اسیا هیچ ارتباطی با ترکان و هونهای مغولی ندارد.  البته این دروغها کار پان ترکیستهای  اذربایجان روسیه و ترکیه است که اکثر نظریه پردازان انها از کمونیستها و یهودیان هستند. ضیا گوک الپ نظریه پرداز پان ترکیسم که همیشه هندوانه زیر بغل ترکان می گذارد تا حقارت خود را بپوشانند می گوید میهن ترکان ترکیه نیست.ترکستان هم نیست .یک کشور پهناور و جاودانی است. هدف پان ترکها ایجاد یک امپراتوری بزرگ مانند حکومت جدشان چنگیز خان است تا دوباره جهان را در خاک و خون فرو برند.کاهون یک پان ترکیسم دیگر می گوید  مغولان ابر قهرمان بودند. مغولان یک اشرافیت نژادی بودند.ترکها از اعقاب مغولان هستند و به عنوان جنگجو بسیار برتر از اعراب و ایرانیان هستند.اعراب از طریق قران خود ذهن ترکها را مسموم کرده اند.ملیت را از ترکها گرفته و مانع از ان شده اند ترکها امپراتوری بزرگ خود را به وجود اورند.  ترکها در تاریخ ایران بسیار جنایت کردند . به طور مثال تیمور لنگ که یک ترک بود در اصفهان 70 هزار نفر از مردم را قتل عام کرد. سپاهیان اقا محمد خان ترک در کرمان با چاقو چشمهای مردم را بیرون می اوردند. شاه  دین  و خدای ترکان باستان….ابن فضلان که یک جهانگرد بوده است و به سرزمین ترکستان سفر کرده می نویسد. دین ترکان الت پرستی است. یعنی انها مجسمه چوبی به شکل  الت مردانه را به گردن خود می اویزند و در مقابل ان سجده می کنند و ان را می پرستند و انها  شپش تن خود را می خوردند .برای اطلاع بیشتر در گوگل سرچ کنید سفرنامه ابن فظلان و دین ترکان. در حالی که ما مردم اذربایگان پیرو دین زرتشت بودیم و در اتشکده نیایش می کردیم و ما الت پرست نبوده ایم .

 

 

Updated: نوامبر 12, 2016 — 2:12 ب.ظ