داده هایی از اوستا ، گونه ای از معرفت ایرانی هااز خلقت وآفرینش

داده های از اوستا ، گونه ای  از معرفت ایرانی ها (اجداد تاجیکان وپارسها وکُردها )  از خلقت وآفرینش   نویسنده : دکتر بصیرکامجو اوستا در واقع نام کلی ــ کهن ترین دانشنامۀ آریائیان است که دارای بیست ویک نسک بوده ودرشکل امــــــــروزی ، آن شامل پنج بخش است که در دانشنامه سرزمین آریان در بحث […]

برخی از سخنان زرتشت که درمورد سلوک اخلاق انسان گفته شده وعبارت اند از:

برخی از سخنان زرتشت که درمورد سلوک اخلاق انسان گفته شده وعبارت اند از: ناشر : سرزمین آریان   کورنه من در کتاب (1) « تـــــاریخ جهانی » منطقه مــــــــــدیترانه ( 0795 م . ) مینویسد: “کسی که بخواهد حضرت عیسی  (ع) وحضرت محمد (ص) را بشناسد باید ابتدا از عقاید بزرگ زرتشت شروع نماید […]

رتبه مارشالی به ارتشبد مرادعلی مراد

نویسنده : دکتربصیرکامجو مااینگونه نیت داریم ، نیت شما چیست ؟ چون شهروندان کشورما در کُل ازچهار اقلیتهای قومی وتباری  ازبیک ،هزاره ، افغان وتاجیک تشکیل شده اند . تاکنون ازقوم افغان ، تاجیک وازبیک بترتیب ، سه نفرهریک شاولی خان ، محمد قسیم فهیم و عبدالرشید دوستم با انگیزه های مختلف بدرجه مارشالی ارتقاء […]

شيوه هاي شکنجه در جمهوري اسلامي ايران

شيوه هاي شکنجه در جمهوري اسلامي ايران محمود خليلي سرتاسر تـاريخ ايـران را اگـر بررسـي کنـيم، سرشـار از کشـتار، زنـدان و شـکنجه اسـت. زبـان از قفـا در آوردنهـا، ميلـه بـه چشـم کشيدنها، شمع آجين کردنها، روغن داغ به حلق ريختنها و… انواع بيشمارِ شکنجه ديگر که از ديـر بـاز سـردمداران قـدرت و حاکمان ثروت بر […]

شناخت افراد دروغگو

شناخت افراد دروغگو دروغ چگونه پدید می آید و کسانی که دروغ می گویند چه نوع شخصیتی دارند آیا قصد فریب ما را دارند؟یا گفتن حقیقت برای آنها ممکن نیست و چه لزومی دارد که آنها واقعیت را وارونه جلوه دهند؟ قدیمی ها معتقد بودند دروغ، دیو است؛ دیوی که وظیفه اش تباه کردن زندگی […]

در گزینش نیروی انسانی بهتر است به مهارتهای افراد توجه کنیم ، یا به ویژگیهای فردی شان؟ نویسنده : دکترعلی جمشیدی

در گزینش نیروی انسانی بهتر است به مهارتهای افراد توجه کنیم ، یا به ویژگیهای فردی شان؟ نویسنده : دکترعلی جمشیدی اکثر مدیران در جست و جوی نیروی انسانی ماهر هستند. نیروی انسانی که دارای سوابق و مهارتهای عملی مفید باشد. این مدیران معمولا از نبود نیروی کار ماهر در بازار ناله می کنند. در […]

عمر حکم محمد در مورد ازدواج موقت را عوض میکند!

عمر حکم محمد در مورد ازدواج موقت را عوض میکند! ناشر سرزمین آریان : جابر بن عبدالله گزارش میدهد : ” ما با دادن یک کف دست خرما یا آرد به عنوان مهریه در هنگام زندگی رسول خدا و حکومت ابوبکر ازدواج موقت میکردیم تا زمانی که عمر آن را بخاطر عمر بن حریث ممنوع کرد. […]

عمرخلیفه دوم وداد وستد او با الله از عمر نقل شده است:

عمرخلیفه دوم  وداد وستد او با الله از عمر نقل شده است: او می گوید که : “خداوند در سه مورد با من موافقت کرد. اول  ــ من گفتم یا رسول الله، ایکاش ما مقام ابراهیم را مصلی خود قرار دهیم و در آنجا نماز بخوانیم. پس آیه نازل شد که ”  : ــ  « […]

اخبار روز : (باج دهی به طالبان وحشی ، خیانت ملی است ( بلقیس روشن

  باج دهی به طالبان وحشی ، خیانت ملی است     بلقیس روشن، نماینده مردم فراه در مجلس نمایندگان افغانستان و یکی از اعضای لویه جرگه مشورتی صلح بلقیس روشن، نماینده مردم فراه در مجلس نمایندگان افغانستان و یکی از اعضای لویه جرگه مشورتی صلح در جریان سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور این […]

پنج‌ گـــاه (اوقات نماز پنجگانه) درآئین زرتشت

پنج‌ گـــاه (اوقات نماز پنجگانه) درآئین زرتشت نویسنده : دکتر کامجو باآموزش وآگاهی از نحله های فکری واندیشه های آئینی وفلسفی ایران باستان مانند : مکاتب آئینی وفلسفی میترائیسم ، آئین وتفکر زروانیسم وآئین واندیشه های زرتشتی میتوان تنها زندگی پاکیزۀ بدون درد را تعلیم گرفت ،  وبا بینش عاقلانه به انسانی بودن وخلاقیت فکری […]